Liên kết web
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

Sổ tay cán bộ công đoàn
Thứ bảy, 30/05/2020, 09:11
Màu chữ Cỡ chữ
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

Coi trọng công tác kiểm tra tài chính theo Luật Công đoàn năm 2012 (10/07/2013)

Thực hiện Điều lệ Công đoàn và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lănh đạo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn và Ban chấp hành công đoàn các cấp, ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đă có nhiều cố gắng để thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ; phát hiện và ngăn ngừa kịp thời các biểu hiện vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của tổ chức công đoàn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Đặc biệt công đoàn các cấp đă nhận thức đầy đủ, coi trọng công tác kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn. Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đă tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tài chính công đoàn cấp ḿnh và kiểm tra tài chính công đoàn cấp dưới, giúp Ban chấp hành, Ban Thường vụ thực hiện công tác thu, chi, quản lư sử dụng tài chính công đoàn chất lượng và có hiệu quả, kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm, nâng cao ư thực hành tiết kiệm và chống lăng phí.

Kết quả trong 5 năm (2008-2013) Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đă đă tiến hành được 279.060 cuộc kiểm tra tài chính công đoàn, trong đó 155.244 cuộc kiểm tra đồng cấp và 123.816 cuộc kiểm tra cấp dưới, kiến nghị thu nộp bổ sung về ngân sách công đoàn số tiền 97.911 triệu đồng, trong đó kinh phí công đoàn 81.395 triệu đồng, đoàn phí công đoàn 11.063 triệu đồng, thu nộp khác 5.453 triệu đồng.

Uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp đă chủ động xây dựng chương tŕnh, kế hoạch kiểm tra hàng năm phù hợp với t́nh h́nh thực tế của đơn vị, nâng cao số lượng, chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra; kết luận các cuộc kiểm tra đă được các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn ở một số đơn vị c̣n mang tính h́nh thức, cán bộ kiểm tra né tránh, ngại va chạm dẫn đến chất lượng kiểm tra không cao, chưa đánh giá, phản ánh đúng thực trạng công tác quản lư, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn; công tác quản lư, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn c̣n có những thiếu sót hạn chế: việc lập và giao dự toán chưa sát với thực tế dẫn đến số thu, chi, cấp phát vượt cao; thực hiện trích, nộp kinh phí, đoàn phí chưa đúng quy định, thất thu c̣n nhiều đối với khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước; việc chi tiêu ngân sách công đoàn chưa thật sự tiết kiệm, c̣n biểu hiện lăng phí, chi không đúng với chế độ chính sách, vượt tiêu chuẩn, định mức quy định; việc quản lư, sử dụng các quỹ xă hội, quỹ cơ quan c̣n thiếu chặt chẽ; việc chỉ đạo kiểm tra, giám sát các đơn vị hoạt động kinh tế, đơn vị sự nghiệp chưa thường xuyên; tồn quỹ tiền mặt cao, có nơi xảy ra thất thoát quỹ, công nợ c̣n tồn đọng kéo dài; quản lư, sử dụng tài sản cố định chưa tốt; chấp hành chế độ kế toán chưa nghiêm...

Trong nhiệm kỳ tới (2013-2018), ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp cần coi trọng hơn nữa nhiệm vụ kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật tài chính theo đúng quy định của pháp luật và của Tổng Liên đoàn LĐVN. Xác định nội dung kiểm tra cần có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, bám sát vào Nghị quyết Đại hội công đoàn cấp ḿnh, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam để  triển khai thực hiện, chủ động xây dụng chương tŕnh, kế hoạch và cụ thể hóa các nhiệm vụ phù hợp với điều kiện và t́nh h́nh thực tế của đơn vị ḿnh, có các giải pháp tích cực để triển khai sớm, đảm bảo chất lượng các nội dung đề ra, cụ thể:

Tập trung kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc trích kinh phí công đoàn 2% theo Luật Công đoàn năm 2012, nhất là đối với các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, đưa việc trích 2% kinh phí công đoàn đi vào nề nếp ngay từ năm đầu Luật Công đoàn có hiệu lực thi hành. Công đoàn cấp trên quản lư trực tiếp phải tăng cường đôn đốc, kiểm tra t́nh h́nh trích nộp ở công đoàn cơ sở  để tận thu 2% kinh phí công đoàn. Áp dụng nhiều biện pháp để thu đầy đủ, kịp thời 1% đoàn phí công đoàn theo quy định của Tổng Liên đoàn; việc phân cấp, phân phối nguồn thu và thực hiện nộp nghĩa vụ với cấp trên, việc quản lư, chi tiêu tài chính công đoàn theo các các văn bản chế độ chính sách của Nhà nước và Tổng Liên đoàn LĐVN mới ban hành năm 2013; kiểm tra việc quản lư, phân phối sử dụng các quỹ (nếu có), kiểm tra đột xuất quỹ tiền mặt, mua sắm, sử dụng tài sản, chấp hành chế độ kế toán,thực hiện chế độ công khai tài chính công đoàn… Đồng thời đánh giá t́nh h́nh thu và mức độ ảnh hưởng của nguồn thu 2% kinh phí trích theo Luật Công đoàn năm 2012 so với các năm trước đây.

Số lượt xem: 291

Tổng Liên đoàn

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Nguyễn Trúc Linh - Phó Chủ tịch Thường trực
Địa chỉ: Số 70, đường Trần Huỳnh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824098. Fax: 02913.828271