Liên kết web
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null THƯ MỜI HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN DT BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)

Thông báo - Mời họp
Chủ nhật, 31/05/2020, 11:21
Màu chữ Cỡ chữ
THƯ MỜI HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN DT BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)

Thực hiện Công văn số 669/TLĐ ngày 10/5/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chủ động, phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi). Với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:

1. Thành phần:

            - Mời đ/c Nguyễn Văn Vũ – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu;

            - Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa X;

            - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh khóa X;

            - Đ/c Chủ tịch và Phó Chủ tịch LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh; 

            - Các đồng chí là Phó ban Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu;

            - Các đồng chí là Chuyên viên Ban Công tác cơ sở (phụ trách mảng chính sách – pháp luật) LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu;

            - Đại diện Ban Chấp hành CĐCS Trung tâm Dịch vụ Đô thị tỉnh Bạc Liêu; CĐCS Công ty CP In Bạc Liêu; CĐCS Công ty CP Cấp nước Bạc Liêu; CĐCS Công ty TNHH Thủy sản Nigico Bạc Liêu; CĐCS Cty TNHH MTV Pinetree Bạc Liêu;

            - Phóng viên Báo Lao động Đồng bằng Sông Cửu Long, Báo Bạc Liêu, Đài Phát thanh – Truyền hình, Cổng Thông tin điện tử Bạc Liêu.

            2. Thời gian: Hội nghị khai mạc vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 20/5/2019 (thứ hai).

            3. Địa điểm: Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu

            (Số 70, Trần Huỳnh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

            * Tài liệu Hội nghị: Bộ luật Lao động (sửa đổi) đã được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Công văn số 641/TLĐ ngày 04/5/2019 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc góp ý vào Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) (LĐLĐ tỉnh photo gửi kèm theo).  Đề nghị đại biểu nghiên cứu trước tài liệu, chuẩn bị kỹ nội dung, lập luận, căn cứ góp ý về những vấn đề lớn trong dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) tại buổi Hội nghị.

            Đây là Hội nghị rất quan trọng, đề nghị đại biểu sắp xếp công việc đến dự đúng thành phần, thời gian theo thư mời; và mang theo tài liệu đến dự buổi Hội nghị.

 

Nơi nhận:                                                             TM. BAN THƯỜNG VỤ                    

- Thường trực LĐLĐ tỉnh;                               PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Như thành phần mời;                                                     (Đã ký)            

- Lưu: VT.                                                                               

                                                                Huỳnh Nguyễn Trúc Linh

Số lượt xem: 903

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Nguyễn Trúc Linh - Phó Chủ tịch Thường trực
Địa chỉ: Số 70, đường Trần Huỳnh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824098. Fax: 02913.828271