Liên kết web
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tăng cường nâng cao nhận thức, cảnh giác với tình hình dịch bệnh và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19

Thứ hai, 17/05/2021, 09:06
Màu chữ Cỡ chữ
Tăng cường nâng cao nhận thức, cảnh giác với tình hình dịch bệnh và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19

Thực hiện công văn 1766/TLĐ ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tăng cường nâng cao nhận thức, cảnh giác với tình hình dịch bệnh và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19, nhất là thời điểm diễn ra bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các cấp công đoàn triển khai thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động nâng cao nhận thức, cnh giác với tình hình dịch bệnh và tự giác tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, chính quyền địa phương và các hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh, trước hết là đeo khẩu trang nơi công cộng, không tụ tập đông người khi không cần thiết (đối với đám cưới, đám tang cần hạn chế số lượng người tham gia và thực hiện tốt 5K); chú ý các biện pháp phòng, chống dịch phải phù hợp với các đối tượng, khu vực, địa phương nhất là những nơi có nguy cơ cao.

2. Các cấp công đoàn chủ động phối hp với chính quyền địa phương, thủ trưởng đơn vị, ngành y tế và người sử dụng lao động rà soát, xây dựng các phương án, kịch bản phòng chống dịch cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, bảo đảm sẵn sàng ng phó mọi tình huống khi có dịch bệnh xảy ra.

3. Thường xuyên phối hp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các CĐCS nhất là CĐCS khối doanh nghiệp có chuyên gia là người nước ngoài.

4. Các cấp công đoàn tiếp tục thông tin kịp thời về tình hình dịch bệnh cho đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện yêu cầu 5K và chủ trương tiêm vắc xin phòng bệnh đến đoàn viên, người lao động.

Đề nghị các cấp công đoàn triển khai thực hiện và kịp thời báo cáo, phản ánh về Liên đoàn Lao động tỉnh (qua Ban Tuyên giáo – Nữ công) để nắm tình hình và báo cáo về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu

Số lượt xem: 274

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Nguyễn Trúc Linh - Phó Chủ tịch Thường trực
Địa chỉ: Số 70, đường Trần Huỳnh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824098. Fax: 02913.828271