Liên kết web
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Đại hội IX Công đoàn thành phố Bạc Liêu và tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2015

Hoạt động đơn vị trực thuộc
Thứ ba, 08/03/2016, 16:35
Màu chữ Cỡ chữ
Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Đại hội IX Công đoàn thành phố Bạc Liêu và tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2015

Trong nửa nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn thành phố đã chủ động, tích cực tham gia với các cơ quan nhà nước kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp đến công nhân viên chức lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động; Công tác tuyên truyền, giáo dục, công tác nữ công, công tác tài chính được quan tâm triển khai kịp thời; thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp với UBND thành phố và các cơ quan liên quan; triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phong trào “Xanh- Sạch- Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; thời gian qua luôn được các cấp công đoàn thành phố tổ chức phát động sâu rộng và được cán bộ, CNVCLĐ hưởng ứng tham gia tích cực, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Riêng trong năm 2015, hoạt động của Công đoàn có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu đề ra trong năm đã đạt và vượt, đặc biệt là việc tuyên truyền vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia đóng góp xây dựng Quỹ “Mái ấm Công đoàn và trợ vốn cho CNVCLĐ nghèo” năm 2015, với số tiền 289.560.000 đồng, đạt 100,23% chỉ tiêu trên giao; Liên đoàn Lao động thành phố kết hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tiến hành khảo sát nhà mái ấm công đoàn cho 5 đoàn viên, đã được tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà mái ấm công đoàn cho 2 đoàn viên, sửa chữa nhà mái ấm công đoàn cho 3 đoàn viên, với số tiền là 105 triệu đồng.

Tiến hành thu hồi vốn vay 5 dự án vay vốn từ nguồn Quỹ trợ vốn cho CNVCLĐ nghèo đã đến hạn; đã làm hồ sơ đề nghị về tỉnh xin tái đầu tư và được giải ngân 5 dự án với số tiền 1 tỷ 65 triệu đồng, giải quyết cho 206 đoàn viên vay; thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, hướng dẫn, chỉ đạo các cấp CĐCS tự đánh giá, xếp loại công đoàn cơ sở cuối năm, lên kế hoạch tiến hành kiểm tra chéo chấm điểm, xếp loại công đoàn cơ sở. Kết quả, có 44/49 đơn vị đạt vững mạnh (chiếm 89,8%). Phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2015, gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” trong nữ CNVCLĐ và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động; tổ chức cho nữ CNVCLĐ đăng ký thi đua danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” ngay từ đầu năm, kết quả có 1.396/1.451 nữ đăng ký (đạt 96,21%); cuối năm có 1.248 chị đạt danh hiệu (đạt 86,01%). Hội nghị đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Thành ủy Bạc Liêu đối với nhiệm vụ trong thời gian tới, tập trung thảo luận đưa ra những giải pháp khắc phục hạn chế trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ còn lại nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn thành phố Bạc Liêu nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh trao bằng khen, cờ thi đua cho 11 cá nhân và 02 tập thể “Đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2015”.

Ngoài ra, Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố cũng trao giấy khen cho 04 “Công đoàn cơ sở vững mạnh tiêu biểu” và 05 tập thể “Đã có thành tích tiêu biểu trong công tác vận động đóng góp Quỹ Mái ấm Công đoàn và trợ vốn cho CNVCLĐ nghèo” cùng 176 cá nhân “Đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2015”.

Phi Thuấn – TP.BL

Số lượt xem: 291

Tin đã đưa
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Nguyễn Trúc Linh - Phó Chủ tịch Thường trực
Địa chỉ: Số 70, đường Trần Huỳnh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824098. Fax: 02913.828271