Liên kết web
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn – Nổi bật nhiều hoạt động của LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu

Hoạt động LĐLĐ tỉnh
Chủ nhật, 28/07/2019, 04:33
Màu chữ Cỡ chữ
Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn – Nổi bật nhiều hoạt động của LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu

               Tuy nhiên trong những tháng đầu năm 2019, do thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát trên địa bàn đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Số doanh nghiệp thành lập mới còn thấp so với kế hoạch và tiềm năng phát triển của tỉnh; chưa tạo được sức hút để khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các hộ kinh doanh mạnh dạn phát triển thành doanh nghiệp. Việc huy động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo chưa đạt chỉ tiêu đề ra; việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn còn hạn chế. Tình hình tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp; tín dụng đen còn diễn ra, dư luận trên mạng truyền thông, tình hình dân tộc, tôn giáo, vấn đề môi trường, thưa kiện tố cáo, khiếu nại kéo dài…ảnh hưởng đời sống XH nói chung và nói riêng đến CNVCLĐ.

Đứng trước tình hình trên, BTV LĐLĐ tỉnh tập trung làm tốt công tác tư tưởng của CNVCLĐ nhìn chung ổn định, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của Nhà nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; đặc biệt phát động CNVCLĐ ra sức phấn đấu làm việc, lao động sản xuất lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019); tham gia các sự kiện Tuần lễ Biển và Hải đảo Bạc Liêu - 2019 cấp quốc gia; gương mẫu thực hiện tốt Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu“về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh”, gắn với tiếp tục việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân; đạo đức, lối sống của cán bộ, CNVCLĐ được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Vận động Quỹ Vì người nghèo – An sinh xã hội được 32,5 tỷ đồng. Công tác lao động, giải quyết việc làm và đào tạo nghề được đẩy mạnh, đã giải quyết việc làm xuất khẩu lao động, đạt kế hoạch đề ra.
            Điểm nổi bật sau Đại hội X Công đoàn tỉnh Bạc Liêu và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, các công đoàn tập trung triển khaihọc tập, quán triệt Nghị quyết, xây dựng ban hành Chương trình hành động cụ thể hóa thành các Chương trình phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS); Chương trình chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động giai đoạn 2018 – 2023;
Các cấp công đoàn trong tỉnh chủ động phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, người sử dụng lao động thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 và Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ. Kết quả tổ chức Hội nghị CBCCVC đạt 100%, hội nghị người lao động đạt 56,96%. Đối với các doanh nghiệp tổ chức ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thểcó quy định các điều, khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định pháp luật lao động như: Chế độ hiếu hỷ, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, chế độ bồi dưỡng sức khỏe, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động, chế độ ăn giữa ca, tặng quà sinh nhật, trợ cấp khó khăn đột xuất, thi đua khen thưởng và các chế độ phúc lợi khác, được 45 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 56,96%.
Tiếp tục thực hiện chủ đề Năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn” nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tổ chức thăm và tặng 25 phần quà cho cán bộ công đoàn nghỉ hưu và cán bộ lão thành cách mạng, hỗ trợ xây dựng mới 13 căn nhà, sửa chữa04 căn nhà “Mái ấm công đoàn” cho các hộ CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, với tổng số tiền 416 triệu đồng; giải ngân 32 dự án cho 1.014 hộ CNVCLĐ nghèo vay vốn phát triển kinh tế gia đình, với số tiền 7,24 tỷ đồng; hỗ trợ cho công nhân lao động nghèo, tai nạn lao động và bệnh hiểm nghèo, với tổng số tiền là 113 triệu đồng.
Nhiều mô hình hay của LĐLĐ huyện Phước Longxây dựng Quỹ hỗ trợ du lịch góp phần chăm lo về mặt tinh thần cho đoàn viên, Công đoànNgành Giáo dụcvận động quyên góp hỗ trợ học sinh vùng sâu, vùng xa, Công đoàn ngành Y tế tổ chức nhiều đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm người dân ở vùng sâu, vùng căn cứ cách mạng…; CĐCS Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lợi thực hiện mô hình “Đề án thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công nhân viên bằng phương pháp thu gom rác thải tái chế tại CĐCS Trung tâm Y tế”; vừa nâng cao nhận thức của cán bộ, công nhân viên về bảo vệ môi trường cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp,
Tích cực tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục triển khai việc ký bản cam kết “Tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhnăm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó chú trọng việc “Làm theo”.
            Các loại hìnhphong trào với chủ đề “Công đoàn Việt Nam – Niềm tin người lao động”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”, nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế hiện nay. Kết quả 6 tháng đầu năm 2019, các cấp công đoàn thực hiện được 17 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành, 56 công trình, 10 phần việc và 8.920 sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở. Trong đó có nhiều đề tài, công trình, mô hình, sáng kiến tiêu biểu có giá trị sâu sắc về mặt xã hội, có giá trị làm lợi về kinh tế và đem lại lợi ích thiết thực đối với cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân.  
            Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” tiếp tục được triển khai sâu rộng thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; Các hoạt động xã hội của công đoàn hướng đến chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là “Tháng hành động vì trẻ em” (6/2019), với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”. với tinh thần “Lá lành đùm lá rách” và “Vì trẻ em bất hạnh”, gây Quỹ “Bảo trợ trẻ em” trong tỉnh.
Hướng tới, mục tiêu hàng đầu: Nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của ĐVNLĐ, vì việc làm bền vững, đời sống ngày càng cao. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, hiểu biết pháp luật, trách nhiệm cao, tay nghề giỏi, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh. Hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp; tập hợp, thu hút đông đảo NLĐ vào tổ chức công đoàn Việt Nam; xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tập trung các trọng tâm đột phá: Đổi mới phương thức hoạt động, chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện bảo vệ NLĐ; Xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ, nhất là đội ngũ chủ tịch CĐ cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; Xây dựng nguồn lực CĐ đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông CĐ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Tích cực tham mưu với Tỉnh ủy làm tốt công tác xây dựng CĐ các cấp vững mạnh, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, đúc kết nhân rộng điển hình tiên tiến….
            Củng cố, kiện toàn tổ chức, thực hiện chức năng nhiệm vụ CĐCS thật sự là chổ dựa của người lao động trong các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp Luật lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH tại các doanh nghiệp, nhằm phát hiện sớm, kiến nghị cơ quan chức năng xử lý vi phạm, kịp thời giải quyết vướng mắc, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp “Mỗi CĐCS một lợi ích đoàn viên”.
Đẩy mạnh hoạt động tư vấn pháp luật của các cấp công đoàn, nâng cao chất lượng hướng dẫn, tư vấn pháp luật, nhất là các vấn đề về quyền, nghĩa vụ của đoàn viên và người lao động khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động. Đối thoại với doanh nghiệp và người lao động, tăng cường tiếp công dân tại các trụ sở làm việc
Đổi mới phương thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo hướng lấy NLĐ làm trung tâm; hoạt động chủ yếu ở cơ sở; công đoàn cấp trên phục vụ công đoàn cấp dưới; phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính; phát huy dân chủ, tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Tổ chức thành công Tuần lễ cao điểm sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên, CNVCLĐ nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019). Đảm bảo thiết thực, ý nghĩa, tiết kiệm, hiệu quả.
Minh Huấn (BDV Tỉnh ủy)

 

Số lượt xem: 416

Tin đã đưa
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Nguyễn Trúc Linh - Phó Chủ tịch Thường trực
Địa chỉ: Số 70, đường Trần Huỳnh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824098. Fax: 02913.828271