Liên kết web
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Nâng cao ý thức chấp hành và văn hóa giao thông trong CNVCLĐ

Tuyên truyền giáo dục
Thứ sáu, 29/05/2020, 16:05
Màu chữ Cỡ chữ
Nâng cao ý thức chấp hành và văn hóa giao thông trong CNVCLĐ

Sáng 19/8/2014 tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã được tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 08/2009/NQLT/TLĐLĐVN-UBATGTQG. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng; Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng chủ trì hội nghị.

 

Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 08/2009/NQLT/TLĐLĐVN-UBATGTQG giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn giao thông trong công nhân viên chức lao động bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo. Tổ chức Công đoàn đã mở các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ an toàn giao thông, Luật Giao thông đường bộ cho báo cáo viên, tuyên truyền viên trong hệ thống Công đoàn; tổ chức hội thảo chuyên đề “Không uống rượu bia trong giờ làm việc, trong giờ nghỉ trưa”, “Không uống rượu bia khi tham gia giao thông”; tuyên truyền về pháp luật an toàn giao thông và văn hóa giao thông qua tài liệu, tờ rơi, tranh cổ động, áp phích, băng hình, triển lãm… Các cấp Công đoàn phát động phong trào “Văn hóa giao thông và nếp sống văn minh đô thị” với phương châm “Mỗi cá nhân là hạt nhân tích cực, gương mẫu trong phong trào xây dựng văn hóa giao thông”… Các hội thi về an toàn giao thông, văn hóa giao thông được các cấp Công đoàn tổ chức như: tìm hiểu Luật giao thông; sáng tác, triển lãm ảnh; thi tiểu phẩm về an toàn giao thông…

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã ký chương trình phối hợp về đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với cán bộ công nhân viên chức lao động cả nước nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông và văn hóa giao thông cho công nhân lao động, góp phần giảm số công nhân lao động bị tại nạn giao thông, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người lao động…

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá kết quả đạt được cùng những hạn chế, tồn tại trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong công nhân lao động. Theo đó, công tác phối hợp giữa tổ chức Công đoàn với Ban An toàn giao thông ở một số địa phương, đơn vị chưa có chiều sâu. Hoạt động tuyên truyền chưa phù hợp với đặc điểm từng loại đối tượng, địa bàn, độ tuổi, giới tính. Ở một số địa phương, cấp ủy Đảng, chính quyền chưa thật sự quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và văn hóa giao thông…

Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong công nhân viên chức lao động, tại hội nghị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã ký chương trình phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động “Công nhân viên chức, lao động và đoàn viên Công đoàn tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2014- 2019”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phổ biến, quán triệt Chương trình phối hợp tới các cấp Công đoàn; chỉ đạo Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với Ban An toàn giao thông cùng cấp xây dựng kế hoạch triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tổng Liên đoàn tổ chức biên soạn, in ấn tài liệu hướng dẫn tuyên truyền đến các cấp công đoàn; tổ chức tập huấn, cung cấp thông tin, kỹ năng nghiệm vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong hệ thống về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tổ chức Công đoàn phối hợp với các cơ quan chuyên môn đồng cấp tổ chức cho người lao động ký cam kết và phát động các phong trào thi đua trong việc tham gia các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thực hiện nếp sống văn hóa giao thông và tuân thủ các quy định vể bảo đảm trật tự an toàn giao thông…

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thành viên phối hợp với các cấp Công đoàn thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp; cung cấp thông tin, tài liệu, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ủy ban chỉ đạo Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc đưa, đón, vận chuyển công nhân lao động; giảm giá xe buyt tại các khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất đông công nhân lao động…

Trong dịp này, 10 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã được khen thưởng tại hội nghị.

Số lượt xem: 1149

T.H – Trang tin điện tử Tổng LĐLĐ Việt Nam

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Nguyễn Trúc Linh - Phó Chủ tịch Thường trực
Địa chỉ: Số 70, đường Trần Huỳnh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824098. Fax: 02913.828271