Liên kết web
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Liên đoàn Lao động thành phố Bạc Liêu tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Tỉnh uỷ cho cán bộ công đoàn cơ sở năm 2022

Tin tức|Tuyên truyền giáo dục
Thứ tư, 04/05/2022, 16:52
Màu chữ Cỡ chữ
Liên đoàn Lao động thành phố Bạc Liêu tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Tỉnh uỷ cho cán bộ công đoàn cơ sở năm 2022

Chiều ngày 14/04/2022, tại hội trường Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bạc Liêu, Liên đoàn Lao động thành phố Bạc Liêu tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh uỷ (khoá XVI) trong đoàn viên, CNVCLĐ cho gần 110 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố.

          Hội nghị triển khai, Kế hoạch số 35-KH/TU, ngày 18/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; và Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 18/02/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XVI) về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

          Qua hội nghị, nhằm trang bị kiến thức cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Phi Thuấn LĐLĐ TPBL

Số lượt xem: 25

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Nguyễn Trúc Linh - Phó Chủ tịch Thường trực
Địa chỉ: Số 70, đường Trần Huỳnh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824098. Fax: 02913.828271