Liên kết web
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu tham gia Hội nghị trực tuyến nghe Báo cáo chuyên đề do Tổng Liên đoàn tổ chức

Thứ tư, 14/07/2021, 09:00
Màu chữ Cỡ chữ
Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu tham gia Hội nghị trực tuyến nghe Báo cáo chuyên đề do Tổng Liên đoàn tổ chức

Chiều ngày 12/7/2021, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Hội nghị “Báo cáo chuyên đề” dưới hình thức trực tuyến dành cho các LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương, công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn. Tại điểm cầu LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu, tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Khanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành là cán bộ chuyên trách tại LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 và Văn phòng LĐLĐ tỉnh.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam báo cáo một số nội dung chính trong Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” và nghe các báo cáo viên trình bày các chuyên đề về “Một số vấn đề về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, “Bài viết của Tổng Bí thư về một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, “Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn.

Qua nghe các chuyên đề đã giúp cho cán bộ công đoàn hiểu rõ và ngày càng nỗ lực nâng cao vai trò, trọng trách của mình trong tình hình mới; Tổng LĐLĐVN nên bắt đầu chuyển đổi số bằng việc phát triển một nền tảng số dùng chung cho tất cả các CĐCS.

Thùy Trang

Số lượt xem: 241

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Nguyễn Trúc Linh - Phó Chủ tịch Thường trực
Địa chỉ: Số 70, đường Trần Huỳnh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824098. Fax: 02913.828271