Liên kết web
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null LĐLĐ tỉnh: Triển khai Hiến pháp Nước CHXHCNVN năm 2013 và Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI

Tuyên truyền giáo dục
Thứ ba, 09/09/2014, 10:34
Màu chữ Cỡ chữ
LĐLĐ tỉnh: Triển khai Hiến pháp Nước CHXHCNVN năm 2013 và Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI
Quang cảnh Hội nghị.                                                              Ảnh: www.baclieu.gov.vn

Tại Hội nghị, các đại biểu được triển khai những điểm mới của Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. Theo đó, Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, gồm 11 chương, 120 điều, giảm 1 chương và 27 Điều so với Hiến pháp năm 1992 . Hiến pháp này có hiệu lực Kể từ ngày 01/01/2014. Đây là sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân Việt Nam thời kỳ đổi mới, toàn diện đất nước.

Ngoài ra, các đại biểu cũng được quán triệt nội dung của Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI; Phổ biến những điểm mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI, những quy định về công tác tài chính công đoàn, sửa đổi quy định về nhiệm kỳ đại hội Công đoàn các cấp,...

Thông qua Hội nghị giúp cán bộ công đoàn các cấp nắm vững những nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013, những điểm mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI. Qua đó, từng bước xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đại diện bảo vệ quyền và ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà Công đoàn các cấp đặt ra.

KN - Cổng TTĐT tỉnh Bạc Liêu

Số lượt xem: 324

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Nguyễn Trúc Linh - Phó Chủ tịch Thường trực
Địa chỉ: Số 70, đường Trần Huỳnh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824098. Fax: 02913.828271