Liên kết web
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu

Hoạt động LĐLĐ tỉnh
Thứ ba, 26/04/2016, 18:22
Màu chữ Cỡ chữ
Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu

Đoàn kiểm tra tập trung kiểm tra về việc tổ chức thực hiện các chương trình hành động của Tổng Liên đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, như: Chương trình số 1643/CTr-TLĐ ngày 04/11/2013 về “phát triển Đoàn viên Công đoàn giai đoạn 2013-2018”; Chương trình số 1468/CTr- TLĐ ngày 04/11/2013 về “nâng cao chất lượng, thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”; nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, hoạt động của Công đoàn; xây dựng và thực hiện các quy chế hoạt động của Công đoàn, việc thực hiện công tác giải quyết, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và hoạt động của văn phòng UBKT LĐLĐ tỉnh; công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ ...

Thời gian làm việc 02 ngày ở tại 03 đơn vị: Sáng ngày 25/4/2016 tại cơ quan LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu; chiều ngày 25/4/2016 tại LĐLĐ Thành phố Bạc Liêu và ngày 26/4/2016 tại CĐCS Cty TNHH NiGiCo. Lúc 13 giờ 30 phút ngày 26/4/2016, tại phòng họp cơ quan LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu, Đoàn kiểm tra kết luận về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại LĐLĐ tỉnh. Sau đó kết thúc đợt kiểm tra.

 

Huỳnh Linh

 

 

Số lượt xem: 239

Tin đã đưa
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Nguyễn Trúc Linh - Phó Chủ tịch Thường trực
Địa chỉ: Số 70, đường Trần Huỳnh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824098. Fax: 02913.828271