Liên kết web
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lần thứ 7

Tổng LĐLĐ Việt Nam
Thứ ba, 09/09/2014, 13:16
Màu chữ Cỡ chữ
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lần thứ 7

Hội nghị lần này, Đoàn Chủ tịch cho ý kiến vào các nội dung: Dự thảo Hướng dẫn xây dựng CĐCS vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động CĐCS (sửa đổi Hướng dẫn 187/HD-TLĐ ngày 16/2/2011); Dự thảo Hướng dẫn tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở; Dự thảo quy định tạm thời bổ nhiệm hàm Trưởng ban ở cơ quan TLĐ; Dự thảo Quy định về bố trí cán bộ CĐ chuyên trách tại CĐCS trong DN khu vực kinh tế ngoài nhà nước, DN có vốn đầu tư nước ngoài, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; sửa đổi Hướng dẫn xét tặng Kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”; Hướng dẫn đánh giá chất lượng thương lượng tập thể, kí kết, tổ chức thực hiện thoả ước lao động tập thể của CĐCS; Kế hoạch ứng dụng công nghệ thong tin trong hoạt động của tổ chức Công đoàn giai đoạn 2014-2018; Quy định về công tác thống kê trong tổ chức CĐ; Xây dựng Trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ CĐ và Nhà khách TLĐ tại Đồ Sơn, TP Hải Phòng, Xây dựng Trung tâm hội nghị CĐ và Nhà khách khu vực miền Trung Tây nguyên của TLĐ tại Đà Nẵng và công tác cán bộ…

Trình bày dự thảo Hướng dẫn xây dựng CĐCS vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động CĐCS, Phó Chủ tịch TLĐ Trần Văn Lý nêu: Hướng dẫn giúp các cấp CĐ, nhất là CĐCS thống nhất mục tiêu, nội dung, công việc, biện pháp xây dựng CĐCS thực sự vững mạnh và đánh giá đúng chất lượng hoạt động, nhằm nâng cao tính chủ động, sang tạo và thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng CĐCS vững mạnh. Dự thảo lần này cơ bản kế thừa nôị dung Hướng dẫn số 187/HD-TLĐ, chỉ sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với những quy định mới của Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn 2012, Điều lệ CĐVN khoá XI.

Dự thảo “Hướng dẫn đánh giá chất lượng thương lượng tập thể, kí kết, tổ chức thực hiện TƯLĐTT của CĐCS”, do Phó Chủ tịch Mai Đức Chính trình bày, đưa ra các nguyên tắc đánh giá: TƯLĐTT tại cơ sở được đánh giá chất lượng định kì hang năm theo khung tiêu chí do TLĐ ban hành, được xếp loại theo điểm số và chia thành 4 nhóm: A,B,C,D; TƯLĐTT thực hiện đúng trình tự, thủ tục thương lượng, kí kết và tổ chức thực hiện có các điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp lụât thì được cho điểm cộng; TƯLĐTT có các điều khoản trái pháp luật hoặc bất lợi cho NLĐ thì bị trừ điểm; Không xếp loại TƯLĐTT sao chép quy định của pháp luật, không có điều khoản có lợi hơn so với quy định của pháp luật; bị toà án tuyên bố vô hiệu; bản TƯLĐTT không thực hiện quá trình thương lượng tập thể; người kí kết không đúng thẩm quyền, toàn bộ nội dung trái quy định pháp luật; hết hạn; đánh giá, xếp loại chất lượng TƯLĐTT phải đảm bảo công khai, khách quan và thực chất.

Về việc ứng dụng công nghệ thông tin của tổ chức Công đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực TLĐ Lê Thanh Hải nhận định: Việc ứng dụng CNTT của tổ chức CĐ mới đang ở những bước đi ban đầu, tuy đã đạt được một số kết quả nhất định nhưng quy mô và mức độ còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu tin học hoá hoạt động, chưa thay đổi được thói quen và lề lối làm việc cũ, thủ công để chuyển sang cách thức, quy trình làm việc mới tin học hoá, khoa học và hiệu quả hơn. Kế hoạch ứng dụng công nghệ thong tin trong hoạt động của tổ chức Công đoàn giai đoạn 2014-2018 đặt ra 5 nhóm nội dung quan trọng: Xây dựng cơ sở hạ tầng kĩ thuật; xây dựng cổng thông tin điện tử của tổ chức Công đoàn; xây dựng một số phần mềm ứng dụng dùng chung cho các cấp công đoàn; tổ chức thực hiện thống nhất các nội dung, quy trình ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan công đoàn các cấp; đào tạo bồi dưỡng tin học, xây dựng đội ngũ cán bộ nghiệp vụ tin học nòng cốt của các cấp CĐ…

T.H – Trang tin điện tử Tổng LĐLĐ Việt Nam

Số lượt xem: 411

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Nguyễn Trúc Linh - Phó Chủ tịch Thường trực
Địa chỉ: Số 70, đường Trần Huỳnh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824098. Fax: 02913.828271