Liên kết web
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2023

Tin tức|Tuyên truyền giáo dục
Thứ năm, 02/03/2023, 11:04
Màu chữ Cỡ chữ
Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2023

Sáng ngày 23/02/2023, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức khai mạc Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2023. Tại điểm cầu cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu có đồng chí Huỳnh Hoàng Anh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đồng chí Hồ Văn Triều, Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công LĐLĐ tỉnh; Chủ tịch, Phó chủ tịch các Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh và các đồng chí chuyên viên Ban Tuyên giáo – Nữ công tham dự.


Điểm cầu Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu

Hội nghị diễn ra trong 01 buổi ngày 23/02/2023, đại biểu được quán triệt một số nội dung: Nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo công đoàn năm 2023; Định hướng công tác tuyên truyền đại hội các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Tổng kết 15 năm triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa  đất nước”; Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023; Triển khai Chương trình “Giờ thứ 9+” năm 2023; Trao đổi một số vấn đề liên quan đến Hướng dẫn số 58/HD-TLĐ ngày 10/5/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động triển khai Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026; Triển khai Hướng dẫn số 69/HD-TLĐ ngày 24/11/2022 của Tổng Liên đoàn thực hiện Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 19/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030”; Định hướng triển khai các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong công nhân lao động; Công tác phối hợp xây dựng tin bài, đặt và đọc ấn phẩm báo chí, xuất bản của tổ chức Công đoàn.

Trường Hải

 

Số lượt xem: 99

Tin đã đưa
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Nguyễn Trúc Linh - Phó Chủ tịch Thường trực
Địa chỉ: Số 70, đường Trần Huỳnh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824098. Fax: 02913.828271