Liên kết web
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ Công đoàn năm 2022

Thông báo - Mời họp
Thứ năm, 19/05/2022, 15:50
Màu chữ Cỡ chữ
Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ Công đoàn năm 2022

- Căn cứ Kế hoạch số 172/KH-TLĐ ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ Công đoàn năm 2022 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:

            1. Thành phần:

            - Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành là cán bộ công đoàn chuyên trách tại cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh.

            - Chủ tịch các Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành.

            - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục và Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Bạc Liêu.

            2. Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 28/02/2022 (đại biểu có mặt tại địa điểm vào lúc 13 giờ 15 phút để ổn định).

            3. Địa điểm: Tại Phòng họp Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Số 70, đường Trần Huỳnh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Rất mong đại biểu sắp xếp công việc, tham dự hội nghị đúng thành phần, thời gian quy định.

* Lưu ý: Đại biểu dự Hội nghị đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid – 19; mặc đồng phục nhận diện Công đoàn.

Nơi nhận:                               TM. BAN THƯỜNG VỤ                     

- Như thành phần mời;     PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC  

- Lưu: VT.                                     (Đã Ký)                                         

                                                                                                              

                                          Huỳnh Nguyễn Trúc Linh              

Số lượt xem: 331

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Nguyễn Trúc Linh - Phó Chủ tịch Thường trực
Địa chỉ: Số 70, đường Trần Huỳnh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824098. Fax: 02913.828271