Liên kết web
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn tỉnh Bạc Liêu năm 2021

Thông báo - Mời họp
Thứ năm, 19/05/2022, 15:44
Màu chữ Cỡ chữ
Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn tỉnh Bạc Liêu năm 2021

Được sự chỉ đạo của Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh, Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X Tổng kết công tác công đoàn năm 2021, triển khai một số nhiệm vụ tập trung năm 2022; bầu bổ sung Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:

            1. Thành phần:

            - Đại diện Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy Bạc Liêu.

            - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu khóa X.

            - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu khóa X.

            - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Bạc Liêu, LĐLĐ huyện Hòa Bình, LĐLĐ huyện Hồng Dân và LĐLĐ huyện Phước Long.

            - Phóng viên Báo Bạc Liêu, Đài Phát thanh – Truyền hình, Báo Lao động, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu đến dự và đưa tin.

            2. Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 20/01/2022 (thứ năm).

            3. Địa điểm: Tại Phòng họp cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu – Số 70, Trần Huỳnh, phường 01, thành phố Bạc Liêu.

Đề nghị các đại biểu sắp xếp công việc về tham dự Hội nghị đầy đủ, đúng thành phần; mặc áo nhận diện công đoàn.

Nơi nhận:                            TM. BAN THƯỜNG VỤ                    

- Như thành phần mời;        PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC  

- Lưu: VT.                                                  (Đã ký)                      

                                                                                                              

                                              Huỳnh Nguyễn Trúc Linh              

Số lượt xem: 53

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Nguyễn Trúc Linh - Phó Chủ tịch Thường trực
Địa chỉ: Số 70, đường Trần Huỳnh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824098. Fax: 02913.828271