Liên kết web
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hội nghị Sơ kết công tác Công đoàn tỉnh Bạc Liêu quý I năm 2021

Thông báo - Mời họp
Thứ hai, 17/05/2021, 09:18
Màu chữ Cỡ chữ
Hội nghị Sơ kết công tác Công đoàn tỉnh Bạc Liêu quý I năm 2021

1. Thành phần:

          - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu khóa X.

          - Ủy viên Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa X.

          - Chủ tịch LĐLĐ huyện Hòa Bình, LĐLĐ huyện Hồng Dân và LĐLĐ huyện Phước Long.

          2. Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 20/4/2021 (thứ ba).

          3. Địa điểm: Tại Phòng họp cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu – Số 70, Trần Huỳnh, phường 01, thành phố Bạc Liêu.

* Lưu ý: - Thư mời này thay thế cho Thư mời số 03/TM-LĐLĐ ngày 06/4/2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh.

                 - Văn phòng LĐLĐ tỉnh gửi dự thảo Báo cáo hoạt động Công đoàn quý I năm 2021 qua email cho các đại biểu; đại biểu nghiên cứu trước để tham gia đóng góp ý kiến.

Đề nghị các đại biểu sắp xếp công việc về tham dự Hội nghị đầy đủ, đúng thành phần; và mang theo tài liệu đến dự buổi Hội nghị.

BAN THƯỜNG VỤ LĐLĐ TỈNH

Số lượt xem: 103

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Nguyễn Trúc Linh - Phó Chủ tịch Thường trực
Địa chỉ: Số 70, đường Trần Huỳnh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824098. Fax: 02913.828271