Liên kết web
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Đẩy mạnh công tác phụ nữ trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước

Hoạt động LĐLĐ tỉnh
Thứ ba, 09/09/2014, 09:33
Màu chữ Cỡ chữ
Đẩy mạnh công tác phụ nữ trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước
Quang cảnh Hội nghị.                                             Ảnh: www.baclieu.gov.vn

5 năm qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được Công đoàn các cấp trong tỉnh thực hiện đạt hiệu quả. Từ đó, đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ ngày càng được nâng lên; vị trí của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội từng bước được khẳng định. Tổ chức và hoạt động của Ban nữ công công đoàn các cấp luôn được củng cố cả về nội dung lẫn phương thức hoạt động. Đồng thời, triển khai có hiệu quả phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” gắn với phong trào “5 không, 3 sạch”; Tổ chức tuyên truyền và triển khai và luật bình đẳng giới, luật phòng, chống bạo lực gia đình với nhiều hình thức như: tổ chức họp mặt, tổ chức hội thi, tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, tài liệu, in ấn các hình ảnh trực quan,…góp phần nâng cao nhận thức về giới tính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và đẩy lùi các hành vi phân biệt đối xử “Trọng nam, khinh nữ” còn tồn tại trong xã hội, từ đó nâng cao vị thế của phụ nữ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong thời kỳ mới.

Bênh cạnh đó, Công đoàn các cấp luôn quan tâm công tác giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ. 5 năm qua, tổng số lao động được giải quyết việc làm là 78.523/63.000 lao động, trong đó lao động nữ là 39.820. Ngoài ra, công tác quy hoạch đào tạo cán bộ nữ nhằm tạo ra đội ngũ cán bộ nữ có đầy đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc để bố trí vào một số vị trí lãnh đạo chủ chốt của hệ thống chính trị các cấp cũng được đặc biệt quan tâm. Tính đến năm 2012, toàn tỉnh số đảng viên nữ chiếm 24,60%, trong đó nữ tham gia cấp ủy tỉnh chiếm 7,4%; huyện, thành phố là 13,65%; cấp cơ sở là 16,82%.

Để tiếp tục triển khai, quán triệt Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thật sự đi vào đời sống, các cấp công đoàn tỉnh Bạc Liêu tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục nâng cao nhận thức vì sự tiến bộ của lao động nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước; tham gia xây dựng, hoàn thiện, triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát việc chấp hành luật pháp, chính sách của nhà nước nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ; xây dựng đội ngũ lao động nữ có sức khỏe, có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu và xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban nữ công Công đoàn các cấp trong tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham luận các vấn đề về nâng cao nhận thức vì sự tiến bộ phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước; công tác tham mưu, phối hợp đồng bộ và chỉ đạo sâu sát việc thực hiện Nghị quyết 11; về xây dựng đội ngũ lao động nữ có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc;...

Dịp này, Liên Đoàn lao động tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 12 cá nhân có thành tích trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của tỉnh.

KN – Cổng TTĐT tỉnh Bạc Liêu

Số lượt xem: 374

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Nguyễn Trúc Linh - Phó Chủ tịch Thường trực
Địa chỉ: Số 70, đường Trần Huỳnh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824098. Fax: 02913.828271