Liên kết web
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Đại hội Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Hoạt động LĐLĐ tỉnh
Chủ nhật, 31/05/2020, 19:31
Màu chữ Cỡ chữ
Đại hội Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

                Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ cơ quan LĐLĐ tỉnh đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên tổ chức thực hiện công tác chuyên môn đạt một số kết quả nổi bậc sau: bằng nhiều hình thức như đưa đảng viên là cán bộ chủ chốt tham gia các lớp học quán triệt Nghị quyết, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hoặc triển khai quán triệt tại cơ quan. Kết quả Chi ủy đã đưa 304 lượt cán bộ, đảng viên cơ quan tham gia học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng, nghị quyết của tổ chức Công đoàn.

Chi ủy phối hợp với Thường trực LĐLĐ tỉnh tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện có hiệu quả Kết luận số 79-KL/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết Đại hội Đảng (khóa XII) về “tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân”; Chương trình 52-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII về thực hiện Kết luận 62-KL/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội”; chi ủy lãnh đạo tổ chức được 52 cuộc sinh hoạt cho 1.226 lượt cán bộ, đảng viên, quần chúng tại cơ quan học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi bộ cơ quan LĐLĐ tỉnh đã đề ra trong Nghị quyết các chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu thực hiện: Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đạt 100%; Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên; Tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 15% trong tổng số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định; Số lượng đảng viên được kết nạp trong nhiệm kỳ từ 02 – 03 đảng viên; Số lượng đào tạo đại học 01 – 02 đồng chí và đào tạo cao cấp lý luận chính trị từ 02 đồng chí trở lên; Hằng năm thực hiện việc kiểm tra, giám sát đảng viên đúng theo quy định của tổ chức Đảng; Tỷ lệ tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100%; Hằng năm chi bộ đạt hoàn thành “tốt” nhiệm vụ trở lên.

Chi bộ đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Khanh, TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh giữ chức vụ Bí thư chi bộ khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025, bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đã thành công tốt đẹp.

 

 

Trường Hải

Số lượt xem: 537

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Nguyễn Trúc Linh - Phó Chủ tịch Thường trực
Địa chỉ: Số 70, đường Trần Huỳnh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824098. Fax: 02913.828271