Liên kết web
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Công đoàn ngành Y Tế Bạc Liêu tổng kết phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 – 2015

Công tác nữ công
Thứ tư, 15/07/2015, 09:43
Màu chữ Cỡ chữ
Công đoàn ngành Y Tế Bạc Liêu tổng kết phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 – 2015

Thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh, Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động 5 năm (2010-2015), Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Ban Thường vụ Công đoàn ngành Y tế đã cụ thể hóa các nghị quyết, văn bản trên và chỉ đạo đến tất cả Công đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện đạt hiệu quả thiết thực. Kết quả qua 5 năm thực hiện phong trào đã đề nghị khen thưởng, đối với Bằng khen Uỷ ban nhân dân tỉnh: Danh hiệu Điển hình tiên tiến gồm 01 tập thể và 01 cá nhân; danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 5 năm liền (2010-2015) gồm 01 tập thể và 01 cá nhân. Bằng khen Liên đoàn Lao động tỉnh: Danh hiệu Điển hình tiên tiến gồm 01 tập thể và 01 cá nhân; danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 5 năm liền (2010-2015) gồm 01 tập thể và 02 cá nhân. Giy khen Công đoàn ngành: Danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 5 năm liền (2010-2015) gồm 06 tập thể và 33 cá nhân.

                                                                                                                     Thanh Tùng

 

Số lượt xem: 539

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Nguyễn Trúc Linh - Phó Chủ tịch Thường trực
Địa chỉ: Số 70, đường Trần Huỳnh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824098. Fax: 02913.828271