Liên kết web
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null CĐCS Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên công đoàn

Hoạt động đơn vị trực thuộc
Thứ hai, 03/02/2020, 20:30
Màu chữ Cỡ chữ
CĐCS Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên công đoàn

                Ban Chấp hành CĐCS cơ quan gặp gỡ, tuyên truyền giúp đỡ đồng chí Nguyễn Thùy Trang về Điều lệ Công đoàn Việt Nam cũng như quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia tổ chức Công đoàn, trên cơ sở đó đồng chí Nguyễn Thùy trang tự nguyện viết đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn. Trong buổi lễ kết nạp đồng chí Biện Lộc Tới – Phó Chủ tịch CĐCS công bố Quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn mới. Đại diện đoàn viên mới kết nạp, đoàn viên công đoàn mới phát biểu và xin hứa luôn giữ vững quan điểm lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công đoàn Việt Nam, giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, tích cực tham gia đầy đủ các phong trào do cơ quan và công đoàn tổ chức. Tham gia sinh hoạt công đoàn và đóng đoàn phí đầy đủ, không ngừng học tập và nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nhằm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tại buổi Lễ, thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng Chủ tịch CĐCS cơ quan đã huấn thị thêm về quyền lợi và nhiệm vụ của người đoàn viên, chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn cơ quan nhằm giúp đoàn viên mới nắm vững để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí chủ tịch CĐCS cũng mong muốn đoàn viên công đoàn mới không ngừng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó và giúp đỡ đồng nghiệp cùng tiến bộ. Tổ chức cuộc sống gia đình, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật; phấn đấu hàng năm đạt từ lao động tiên tiến trở lên; đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” hàng năm, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu do CĐCS đề ra.

Trường Hải

Số lượt xem: 546

Tin đã đưa
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Nguyễn Trúc Linh - Phó Chủ tịch Thường trực
Địa chỉ: Số 70, đường Trần Huỳnh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824098. Fax: 02913.828271