Liên kết web
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã thành công tốt đẹp

Tổng LĐLĐ Việt Nam
Thứ sáu, 29/05/2020, 15:44
Màu chữ Cỡ chữ
Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã thành công tốt đẹp

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia -Thủ đô Hà Nội trong 3 ngày (24-26.9) với sự tham dự của 946 đại biểu chính thức đại diện cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước.

Đại hội lần thứ XII là Đại hội “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Trách nhiệm”, khẳng định quyết tâm của các cấp công đoàn, của toàn thể cán bộ, đoàn viên tiếp tục tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động đổi mới tổ chức và hoạt động, xây dựng công đoàn Việt Nam lớn mạnh, tạo bước phát triển mới trong thời kỳ Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa và hội nhập Quốc tế.

Đại hội xác định mục tiêu mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho đoàn viên, thể hiện rõ nét nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động, xây dựng quan hệ lao động phát triển bền vững, phát huy vai trò của công nhân, viên chức, lao động trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu – Nước mạnh – Dân chủ - Công bằng – Văn minh”.

Đại hội đã tham gia Diễn đàn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với đại biểu Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, chủ đề: “Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước”. Tại diễn đàn, nhiều đại biểu đã bày tỏ nguyện vọng, gửi gấm niềm tin và trình bày các ý kiến của đoàn viên, của tổ chức Công đoàn với Đảng, Nhà nước, Chính phủ về các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp, của công nhân, viên chức, lao động trong giai đoạn mới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã lắng nghe và biểu dương, khen ngợi các cấp Công đoàn thực hiện rất tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, đã mạnh dạn nói lên những khó khăn, vướng mắc, những nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của người lao động; Thủ tướng nhắn nhủ: “946 đại biểu chính thức của Đại hội dự diễn đàn hôm nay dù đã phát biểu hay chưa có cơ hội phát biểu do thời gian có hạn, nhưng tôi tin là tất cả các đồng chí đều trăn trở, có cùng suy nghĩ như tôi và những người đã phát biểu; Tôi kỳ vọng, từ diễn đàn của Đại hội, chủ đề của chúng ta thảo luận hôm nay tiếp tục được thấm sâu, lan tỏa mạnh trong các cấp Công đoàn, đến từng đoàn viên, công nhân lao động, để mỗi người tiếp tục nâng cao nhận thức, biến thành quyết tâm hành động. Diễn đàn hôm nay là một dấu mốc quan trọng, như một cú hích, khơi dậy trách nhiệm và niềm tự hào cho mỗi đoàn viên, người lao động khi được đóng góp sức mình vào một nhiệm vụ lớn của quốc gia. Tôi đặt niềm tin tuyệt đối ở tổ chức Công đoàn, ở giai cấp công nhân Việt Nam giàu truyền thống tiến công và cách mạng”.

Trong bài phát biểu chỉ đạo tại Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tin tưởng và kỳ vọng: “Sau đại hội này, phong trào công nhân, viên chức, lao động và công đoàn nước ta sẽ có bước phát triển mới, mạnh mẽ hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội của Đảng”; Theo đó, đồng chí yêu cầu các cấp Công đoàn cần thống nhất nhận thức rằng: "Ngày nay, thước đo lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc của công nhân, người lao động chính là không ngừng nâng cao trình độ, ý thức, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động… để thích ứng với điều kiện lao động trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần tư. Giai cấp công nhân Việt Nam nhất định sẽ nêu cao bản chất cách mạng, tinh thần tiên phong, nòng cốt, phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân giữ vững và phát huy các thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu đẹp, hùng cường”

Đại hội quyết định số lượng Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII là 175 ủy viên, tại Đại hội bầu 161 ủy viên, khuyết 14 ủy viên sẽ kiện toàn trong nhiệm kỳ. Đại hội thống nhất số lượng Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII là 27 ủy viên, tại Đại hội đã bầu 22 ủy viên khuyết 05 ủy viên cơ cấu tại các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn sẽ kiện toàn sau. Đại hội thống nhất số ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn là 17 ủy viên, tại Đại hội bầu 16 ủy viên, khuyết 01 ủy viên sẽ bổ sung sau khi có nhân sự đủ điều kiện;

Đại hội bầu đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng làm chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Tạ Văn Đồng, Ủy viên đoàn Chủ tịch, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII.

            Tại đại hội, Bạc Liêu có đồng chí Nguyễn Văn Khanh, chủ tịch Liên đoàn Lao động được bầu vào BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII.

Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Đây là một đại hội thiết thực, hiệu quả, sáng tạo. Đại hội là bước ngoặt chuyển mình sang cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư của giai cấp Công nhân Việt Nam. Phát biểu tổng kết, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - khẳng định: “Đại hội XII Công đoàn Việt Nam diễn ra với nhiều đổi mới và thành công tốt đẹp; Công tác nội dung được chuẩn bị kỹ lưỡng, sâu sắc, trí tuệ; công tác nhân sự được tiến hành một cách dân chủ, khách quan, đổi mới. Bên cạnh đó, điều kiện tổ chức đại hội được chuẩn bị tận tâm, tận lực, chu đáo, xứng tầm đại hội cấp toàn quốc. Thành công của đại hội đã góp phần nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn”.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Đại biểu Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng
Đại biểu Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Số lượt xem: 429

Thanh Hằng

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Nguyễn Trúc Linh - Phó Chủ tịch Thường trực
Địa chỉ: Số 70, đường Trần Huỳnh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824098. Fax: 02913.828271