SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
9
9
3
0
9
Hoạt động đơn vị trực thuộc Thứ Ba, 03/07/2018, 15:45

Cán bộ, công chức và người lao động cơ quan LĐLĐ tỉnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với chủ đề “Toàn tâm, toàn ý với công việc được giao”

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06-CT/TU của Tỉnh ủy Bạc Liêu và Kế hoạch 09/KH-LĐLĐ ngày 03/02/2018 của chi bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bạc Liêu về tổ chức sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Theo đó, chi bộ LĐLĐ tỉnh xây dựng thành những chuyên đề cụ thể xác với chức năng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan để sinh hoạt học tập định kỳ hàng tháng do Ban Chấp hành Chi ủy chủ trì.

             Ngày 29/6/2018, chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu tổ chức buổi sinh hoạt tháng 6 do Công đoàn Viên chức tỉnh thực hiện nội dung với chủ đề Nêu cao tinh thần trách nhiệm “Toàn tâm, toàn ý với công việc được giao” của cán bộ, đảng viên, công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Tập trung các nội dung: Thứ nhất, cán bộ, đảng viên, công chức phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, có phương pháp làm việc khoa học; thứ hai, cán bộ, đảng viên, công chức phải chủ động, sáng tạo, hết lòng, hết sức hoàn thành công việc, nhiệm vụ được giao; thứ ba, nêu cao tinh thần trách nhiệm gắn với tự phê bình và phê bình, phát huy ưu điểm, sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm; thứ tư, trung thực trong nhiệm vụ, không tranh công, không đổ lỗi, cầu thị, có chí tiến thủ khiêm tốn, không kiêu ngạo; thứ năm, phải có sự tự tin trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công việc được giao.

            Đồng thời, Ban Chấp hành chi ủy cũng thông qua báo cáo Sơ kết 6 tháng đánh giá việc tổ chức sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

            Buổi sinh hoạt chuyên đề thực sự là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa lớn với các cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động cơ quan LĐLĐ tỉnh, góp phần củng cố nhận thức về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó có thể vận dụng triển khai áp dụng trong công tác và cuộc sống hàng ngày.

Thùy Trang


Số lượt người xem: 449 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày
THƯ MỜI HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LĐLĐ TỈNH BL LẦN THỨ 6, KHÓA X (NHIỆM KỲ 2018-2023)
Được sự thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bạc Liêu quyết định tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ sáu, khóa X sơ kết hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ tỉnh Bạc Liêu 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và một số nội dung quan trọng khác. Với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:
  THƯ MỜI HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
  THƯ MỜI HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN DT BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)