SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
9
9
3
7
0
Thông báo - Mời họp Thứ Ba, 21/05/2019, 12:05

THƯ MỜI HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN DT BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)

Thực hiện Công văn số 669/TLĐ ngày 10/5/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chủ động, phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi). Với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:

 1. Thành phần:

            - Mời đ/c Nguyễn Văn Vũ – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu;

            - Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa X;

            - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh khóa X;

            - Đ/c Chủ tịch và Phó Chủ tịch LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh; 

            - Các đồng chí là Phó ban Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu;

            - Các đồng chí là Chuyên viên Ban Công tác cơ sở (phụ trách mảng chính sách – pháp luật) LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu;

            - Đại diện Ban Chấp hành CĐCS Trung tâm Dịch vụ Đô thị tỉnh Bạc Liêu; CĐCS Công ty CP In Bạc Liêu; CĐCS Công ty CP Cấp nước Bạc Liêu; CĐCS Công ty TNHH Thủy sản Nigico Bạc Liêu; CĐCS Cty TNHH MTV Pinetree Bạc Liêu;

            - Phóng viên Báo Lao động Đồng bằng Sông Cửu Long, Báo Bạc Liêu, Đài Phát thanh – Truyền hình, Cổng Thông tin điện tử Bạc Liêu.

            2. Thời gian: Hội nghị khai mạc vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 20/5/2019 (thứ hai).

            3. Địa điểm: Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu

            (Số 70, Trần Huỳnh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

            * Tài liệu Hội nghị: Bộ luật Lao động (sửa đổi) đã được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Công văn số 641/TLĐ ngày 04/5/2019 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc góp ý vào Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) (LĐLĐ tỉnh photo gửi kèm theo).  Đề nghị đại biểu nghiên cứu trước tài liệu, chuẩn bị kỹ nội dung, lập luận, căn cứ góp ý về những vấn đề lớn trong dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) tại buổi Hội nghị.

            Đây là Hội nghị rất quan trọng, đề nghị đại biểu sắp xếp công việc đến dự đúng thành phần, thời gian theo thư mời; và mang theo tài liệu đến dự buổi Hội nghị.

 

Nơi nhận:                                                             TM. BAN THƯỜNG VỤ                    

- Thường trực LĐLĐ tỉnh;                               PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

- Như thành phần mời;                                                     (Đã ký)            

- Lưu: VT.                                                                               

                                                                Huỳnh Nguyễn Trúc Linh                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 1186 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày
THƯ MỜI HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LĐLĐ TỈNH BL LẦN THỨ 6, KHÓA X (NHIỆM KỲ 2018-2023)
Được sự thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bạc Liêu quyết định tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ sáu, khóa X sơ kết hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ tỉnh Bạc Liêu 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và một số nội dung quan trọng khác. Với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:
  THƯ MỜI HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
  THƯ MỜI HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN DT BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)