SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
9
9
3
6
6
Thông báo - Mời họp Thứ Sáu, 18/01/2019, 15:05

THƯ MỜI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2018

Được sự thống nhất của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bạc Liêu quyết định tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ tỉnh Bạc Liêu năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và một số nội dung quan trọng khác. Với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:

Thành phần:

            - Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy Bạc Liêu.

            - Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu.

            - Đại diện lãnh đạo: Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tỉnh đoàn Bạc Liêu.

            - Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa X.

            - Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh, các CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh và CĐCS trực thuộc Công đoàn Tổng công ty, Công đoàn ngành Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

            - Phóng viên Báo Bạc Liêu, Đài Phát thanh – Truyền hình, Báo Lao động, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu.

            Thời gian: Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 16/01/2019 (thứ tư).

            Địa điểm: Tại hội trường cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu – Số 70, Trần Huỳnh, phường 01, thành phố Bạc Liêu.

            LĐLĐ tỉnh đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc về tham dự Hội nghị đầy đủ, đúng thành phần.

 

Nơi nhận:                                                            TM. BAN THƯỜNG VỤ                    

- Như thành phần mời;                                      PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC  

- Lưu: VT.                                                                       (Đã ký)           

                                                                                                            

                                                                           Huỳnh Nguyễn Trúc Linh


Số lượt người xem: 1358 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày
THƯ MỜI HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LĐLĐ TỈNH BL LẦN THỨ 6, KHÓA X (NHIỆM KỲ 2018-2023)
Được sự thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bạc Liêu quyết định tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ sáu, khóa X sơ kết hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ tỉnh Bạc Liêu 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và một số nội dung quan trọng khác. Với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:
  THƯ MỜI HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
  THƯ MỜI HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN DT BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)