SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
9
9
2
5
5
Thông báo - Mời họp Thứ Hai, 08/10/2018, 10:35

Thư mời dự Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Thực hiện sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc báo cáo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Được sự thống nhất của Thường trực, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII đến cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp trong tỉnh với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:

                Thành phần:

            - Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, thị xã; riêng LĐLĐ thành phố Bạc Liêu mời Phó Chủ tịch.

            - Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh.

            - Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch các CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh, CĐCS trực thuộc Công đoàn Tổng Công ty, Công đoàn ngành Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

            - Trưởng, Phó ban và chuyên viên thuộc LĐLĐ tỉnh.

            - Phóng viên Báo Bạc Liêu, Báo Lao động, Đài Phát thanh – Truyền hình, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu.

            Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 09/10/2018 (thứ ba).

            Địa điểm: Tại hội trường cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu – Số 70, Trần Huỳnh, phường 01, thành phố Bạc Liêu.

            Đây là sự kiện chính trị rất quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ tỉnh đề nghị cán bộ công đoàn sắp xếp công việc về tham dự Hội nghị đầy đủ, đúng thành phần.

 

Nơi nhận:                                                                                       TM. BAN THƯỜNG VỤ                     

- Như thành phần mời;                                                                         PHÓ CHỦ TỊCH TT  

- Lưu: VT.                                                                                                  (Đã ký)

                                                                                                              

 

                                                                                                    Huỳnh Nguyễn Trúc Linh


Số lượt người xem: 1437 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày
THƯ MỜI HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LĐLĐ TỈNH BL LẦN THỨ 6, KHÓA X (NHIỆM KỲ 2018-2023)
Được sự thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bạc Liêu quyết định tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ sáu, khóa X sơ kết hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ tỉnh Bạc Liêu 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và một số nội dung quan trọng khác. Với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:
  THƯ MỜI HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
  THƯ MỜI HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN DT BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)