SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
9
9
2
9
5
Thông báo - Mời họp Thứ Tư, 25/07/2018, 14:00

THƯ MỜI HỘI NGHỊ BCH LĐLĐ TỈNH BẠC LIÊU LẦN THỨ 2, KHÓA X

Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu Khóa X, quyết định tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2 Khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 LĐLĐ tỉnh (mở rộng) để sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; thông qua Dự thảo Quy chế Làm việc của Ban Chấp hành và Quy chế UBKT LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:

* Thành phần mời :

 

            - Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X;

            - Các đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa X;

            - Các Đ/c là Phó ban không phải là BCH LĐLĐ tỉnh khóa X;

            - Các Đ/c Phó Chủ tịch LĐLĐ các huyện, thành phố, thị xã, CĐN và Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh và các CĐCS trực thuộc Công đoàn Tổng Công ty đóng trên địa bàn tỉnh;

            - Các Đ/c CBCĐ nghỉ hưu;

            - Các Đ/c Phóng viên Báo Lao động; Báo Bạc Liêu; Đài Phát thanh – Truyền hình Bạc Liêu đến dự và đưa tin hội nghị.

           

            * Thời gian: Lúc 7 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 7 năm 2018.

 

            * Địa điểm: Hội trường Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu.

 

                              (Số 70, đường Trần Huỳnh, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu).

 

             Đây là Hội nghị quan trọng, đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc đến dự đúng thành phần và thời gian nêu trên.

 

 

                                                                                           TM. BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                                  PHÓ CHỦ TỊCH

- Như thành phần mời.                                                                      (Đã ký)

- Lưu VT.

  

                                                                                         Huỳnh Nguyễn Trúc Linh

Số lượt người xem: 1567 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày
THƯ MỜI HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LĐLĐ TỈNH BL LẦN THỨ 6, KHÓA X (NHIỆM KỲ 2018-2023)
Được sự thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bạc Liêu quyết định tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ sáu, khóa X sơ kết hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ tỉnh Bạc Liêu 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và một số nội dung quan trọng khác. Với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:
  THƯ MỜI HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
  THƯ MỜI HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN DT BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)