SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
9
9
3
2
2
Thông báo - Mời họp Thứ Ba, 03/07/2018, 07:35

THƯ MỜI TIẾP XÚC CỬ TRI THEO CHUYÊN ĐỀ

Kính gửi:
- Ban Thường vụ các Công đoàn ngành và công đoàn viên chức tỉnh;
- Ban Chấp hành các công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu.

          Thực hiện công văn số 40/ĐĐBQH ngày 22 tháng 6 năm 2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu về việc phối hợp tiếp xúc cử tri theo chuyên đề nhằm trao đổi thông tin, lắng nghe và tiếp nhận tâm tư, nguyện vọng của cử tri, giải thích và ghi nhận những kiến nghị và đề xuất về những vấn đề liên quan dến dự thảo Luật Đơn vị hành chính kinh tế - đặc biệt và Luật an ninh mạng.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bạc Liêu tổ chức buổi tiếp xúc cử tri với chuyên đề nêu trên và thành phần, thời gian, địa điểm như sau:

Thành phần:

- Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và các Trưởng, phó ban trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

- Lãnh đạo công đoàn ngành y tế và cử 09 cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc  công đoàn ngành (Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch CĐCS) tham dự do công đoàn ngành phân bổ số lượng và phát thư mời.

- Lãnh đạo công đoàn ngành giáo dục và cử 10 cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn ngành (Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch CĐCS) tham dự do công đoàn ngành phân bổ số lượng và phát thư mời.

- Lãnh đạo công đoàn viên chức tỉnh và cử 70 cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn viên chức tỉnh (Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch CĐCS) tham dự do công đoàn viên chức phân bổ số lượng và phát thư mời.

- Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 28/6/2018 (chiều thứ năm)

Địa điểm: Hội trường cơ quan LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu, số 70 Trần Huỳnh, phường 1, thành phố Bạc Liêu.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh rất mong lãnh đạo các công đoàn ngành, công đoàn viên chức tỉnh và các CĐCS trực thuộc tỉnh cử cán bộ công đoàn tham dự buổi tiếp xúc cử tri đúng giờ để đạt kết quả cao nhất.

                                                                                                           

                                                                                                       TM. BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                                                 CHỦ TỊCH

- Như kg;

- Lưu VP, Ban TG – NC.                                                                               (Đã ký) 

 

                                                                                                          Nguyễn Văn Khanh

 


Số lượt người xem: 1524 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày
THƯ MỜI HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LĐLĐ TỈNH BL LẦN THỨ 6, KHÓA X (NHIỆM KỲ 2018-2023)
Được sự thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bạc Liêu quyết định tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ sáu, khóa X sơ kết hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ tỉnh Bạc Liêu 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và một số nội dung quan trọng khác. Với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:
  THƯ MỜI HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
  THƯ MỜI HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN DT BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)