SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
9
9
3
8
8
Thông báo - Mời họp Thứ Hai, 18/06/2018, 19:20

THƯ TRIỆU TẬP ĐẠI BIỂU VỀ DỰ ĐẠI HỘI X CÔNG ĐOÀN TỈNH BẠC LIÊU

Được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại hội Đại biểu Công đoàn tỉnh Bạc Liêu lần thứ X chính thức khai mạc vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 6 năm 2013. Thời gian làm việc từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 6 năm 2018.

       Địa điểm: Tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bạc Liêu

         (Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu).

 

         Kính mời đồng chí đại biểu Đại hội X Công đoàn tỉnh Bạc Liêu về dự Đại hội.

         Nhận được thư triệu tập, yêu cầu đồng chí báo cáo với cấp ủy Đảng và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị để sắp xếp công việc về dự đúng thời gian và địa điểm nêu trên.

 

 

Nơi nhận:                                                                     TM. BAN THƯỜNG VỤ

- Như kính mời;                                                                     CHỦ TỊCH

- Lưu VT.                                                                                 (Đã ký)

 

                                                                                       Trần Thanh Quang

Phụ chú:

- Trang phục đại biểu:

+  Ngày 21/6/2018, Nữ mặc bộ áo dài; Nam âu phục, thắt caravat.

+ Ngày 22/6/2018, đại biểu mặc áo nhận diện Công đoàn, thắc caravat CĐ.

- Đeo Huân, huy chương, kỷ niệm chương Công đoàn (nếu có).

- Mang theo thẻ đoàn viên công đoàn để tham gia biểu quyết.

 


Số lượt người xem: 1508 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày
THƯ MỜI HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LĐLĐ TỈNH BL LẦN THỨ 6, KHÓA X (NHIỆM KỲ 2018-2023)
Được sự thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bạc Liêu quyết định tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ sáu, khóa X sơ kết hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ tỉnh Bạc Liêu 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và một số nội dung quan trọng khác. Với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:
  THƯ MỜI HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
  THƯ MỜI HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN DT BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)