SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
9
9
2
4
2
Thông báo - Mời họp Thứ Ba, 05/06/2018, 08:50

Thư mời Hội nghị mở rộng Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa IX

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu về công tác nhân sự Đại hội X Công đoàn tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Quyết định tổ chức Hội nghị mở rộng Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu khóa IX để tiếp tục lấy ý kiến thống nhất về công tác nhân sự Đại hội X Công đoàn Bạc Liêu và giới thiệu nhân sự tham gia bầu vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023:

            1. Thành phần mời :

            - Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa IX;

- Các đồng chí Phó ban Liên đoàn Lao động tỉnh (không phải là Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa IX).

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh (Không phải là Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa IX).

- Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh khóa IX.

            2. Thời gian:  Vào lúc 08 giờ ngày 06 tháng 6 năm 2018 (Thứ tư).

            3. Địa điểm: Tại  Hội trường Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu.

(Số 70, đường Trần Huỳnh, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu).

             Đây là Hội nghị quan trọng, đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc đến dự đúng thành phần và thời gian nêu trên.

                                                                                                          TM. BAN THƯỜNG VỤ

           Nơi nhận:                                                                                          CHỦ TỊCH

          - Như thành phần mời.                                                                          (Đã ký)

          - Lưu VT.

 

                                                                                                          Trần Thanh Quang

Số lượt người xem: 1504 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày
THƯ MỜI HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LĐLĐ TỈNH BL LẦN THỨ 6, KHÓA X (NHIỆM KỲ 2018-2023)
Được sự thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bạc Liêu quyết định tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ sáu, khóa X sơ kết hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ tỉnh Bạc Liêu 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và một số nội dung quan trọng khác. Với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:
  THƯ MỜI HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
  THƯ MỜI HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN DT BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)