SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
8
0
7
9
8
Thông báo - Mời họp Thứ Ba, 21/05/2019, 11:55

THƯ MỜI DỰ LỄ TRAO QUÀ THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2019

Thực hiện kế hoạch số 15/KH-LĐLĐ ngày 07/3/2019 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu về việc tổ chức Tháng công nhân năm 2019. Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu tổ chức Lễ trao quà cho công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với thành phần, thời gian, địa điểm như sau:

                Thần phần:

- Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy Bạc Liêu .

- Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu.

- Các đồng chí là Trưởng, Phó các ban thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu.

- Các đồng chí Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành và Công đoàn viên chức tỉnh Bạc Liêu.

- Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu có đoàn viên, CNVCLĐ được nhận quà trong buổi lễ.

- Các đoàn viên, CNVCLĐ được nhận quà trao trực tiếp tại LĐLĐ tỉnh và đoàn viên, CNVCLĐ được xét hỗ trợ nhà “Mái ấm công đoàn” (theo danh sách phân bổ, giao cho các đơn vị có tên trong danh sách mời thành phần đại biểu nhận quà của đơn vị mình cùng tham gia dự lễ).

- Phóng viên Báo Bạc Liêu, Đài phát thanh – Truyền hình tỉnh Bạc Liêu, Báo Lao động Đồng bằng sông Cửu Long đến dự và đưa tin.

Thời gian: Buổi Lễ được tiến hành vào lúc 08 giờ, ngày 15 tháng 5 năm 2019 (thứ tư).

Địa điểm: Tại Hội trường cơ quan LĐLĐ tỉnh, số 70, Trần Huỳnh, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu rất mong quý vị đại biểu sắp xếp thời gian đến dự đầy đủ, góp phần cho buổi Lễ được thành công tốt đẹp.

                                                                                                                                   

                                                                                                   TM. BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                          PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

- Như thành phần mời;

- Lưu VP, Ban TG – NC.                                                                        (Đã ký)

                            

 

 

                                                                                                   Huỳnh Nguyễn Trúc Linh


Số lượt người xem: 962 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày
THƯ MỜI HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN DT BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)
Thực hiện Công văn số 669/TLĐ ngày 10/5/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chủ động, phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi). Với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:
  THƯ MỜI DỰ LỄ TRAO QUÀ THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2019
  BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)