SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
8
0
8
0
8
Thông báo - Mời họp Thứ Năm, 22/11/2018, 13:40

Thư mời Hội nghị trực tuyến Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Thực hiện Kế hoạch số 82/KH-TLĐ ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Được sự chỉ đạo của Thường trực, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bạc Liêu kính mời cán bộ chủ chốt công đoàn đến dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII với thành phần, thời gian, địa điểm như sau:

           1. Thành phần:

            - Thường trực LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu

            - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X

            - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa X

            - Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ (cán bộ công đoàn chuyên trách) LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành

            - Phó Trưởng ban và chuyên viên thuộc LĐLĐ tỉnh

            - Phóng viên Báo Bạc Liêu, Báo Lao động, Đài Phát thanh – Truyền hình, Cổng Thông tin điện tử Bạc Liêu.

            2. Thời gian:

            - Ngày 06/12/2018 (01 ngày)

            + Buổi sáng từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút

            + Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ

            3. Địa điểm:

            - Hội trường Viettel Bạc Liêu

            Số 02, Quốc lộ 1A, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (đối diện Tượng đài Chiến thắng ngã 5 vòng xoay).

            Đây là Hội nghị rất quan trọng, đề nghị đại biểu sắp xếp công việc đến dự đúng thành phần và thời gian theo thư mời.

 

 

Nơi nhận:                                                                    TM. BAN THƯỜNG VỤ                    

- Thường trực LĐLĐ tỉnh;                                         PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

- Như thành phần mời;                                                               (Đã ký)

- Lưu: VT.                                                                                

                                                                                                              

 

 

 

                                                                                  Huỳnh Nguyễn Trúc Linh     


Số lượt người xem: 1288 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày
THƯ MỜI HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN DT BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)
Thực hiện Công văn số 669/TLĐ ngày 10/5/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chủ động, phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi). Với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:
  THƯ MỜI DỰ LỄ TRAO QUÀ THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2019
  BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)