SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
9
9
2
3
4
Sổ tay cán bộ công đoàn Thứ Tư, 12/08/2020, 10:08
Những người lao động cần hiểu rõ về bảo hiểm thất nghiệp  (30/07)
Chính sách bảo hiểm thất nghiệp áp dụng bắt buộc đối với người lao động và người sử dụng lao động; có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2009, được quy định trong Luật Bảo hiểm xă hội số 71/2006/QH11 đă được Quốc hội nước Cộng hoà Xă hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI - kỳ họp thứ chín thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006; Nghị định số 127/2008/NĐ-CP - ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xă hội về bảo hiểm thất nghiệp; thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH - ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xă hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP - ngày 12 tháng 12 năm 2008. Sau đây là một số nội dung mà người lao động cần nắm rơ:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM  (20/01)
Coi trọng công tác kiểm tra tài chính theo Luật Công đoàn năm 2012
(10/07/2013)
Xem theo ngày Xem theo ngày