SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
9
9
3
3
1
ĐIỂN HÌNH - TIÊN TIẾN Thứ Tư, 12/08/2020, 10:58
Một số kết quả sau 5 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”  (09/09)
Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các cấp công đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp với chuyên môn, chính quyền cùng cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc vận động, triển khai thực hiện cuộc vận động với các khẩu hiệu như: Dùng hàng Việt Nam là yêu nước; Sử dụng hàng Việt là nét đẹp văn hóa; Tuần hàng Việt; Tháng hàng Việt; Người tiêu dùng thông thái;… Đồng thời gắn với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” không ngừng phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.
“Người lao động là tài sản vô giá của doanh nghiệp”  (09/09)
Chữ "vô giá" tôi dùng là quý giá, là không tính được bằng tiền, là tài sản, nguồn lực số một trong các nguồn lực mà doanh nghiệp dùng để thực hiện các mục tiêu SXKD - Giám đốc Hồ Thị Kiểng, một nữ doanh nhân, còn giữ được nhiều nét xuân sắc, giải thích cho chúng tôi khi chị nói về vai trò của đội ngũ lao động trong công ty của chị.
Xem theo ngày Xem theo ngày