SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
7
4
4
3
0
Tuyên truyền giáo dục Thứ Hai, 08/01/2018, 15:50

LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu: Triển khai các hoạt động chào mừng 88 năm ngày thành lập Đảng CSVN và mừng xuân Xuân Mậu Tuất năm 2018

Thiết thực lập thành tích chào kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2017) và mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018.

Ngày 03/01/2018, Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng kế hoạch số 52 chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai các hoạt động: Tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên và công nhân, viên chức, lao động về truyền thống 88 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng ta, nhất là những thành tựu sau 31 năm đổi mới đất nước; khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng là Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo con đường tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, nhằm ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, nâng cao nhận thức, niềm tin, lòng tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng và triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương năm 2018; tổ chức tốt các hoạt động vui Xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, giữ gìn phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Theo đó, phát động sâu rộng trong đoàn viên, CNVCLĐ phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với Năng suất – chất lượng – hiệu quả; phong trào thi đua “Liên kết phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn”, gắn với phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong công sở (theo tinh thần Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu); phát động đoàn viên, CNVCLĐ và gia đình làm vệ sinh trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nơi công cộng và nơi ở, trồng cây xanh, cây kiểng tạo cảnh quang “Xanh – sạch – đẹp”, bảo vệ môi trường; phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền biểu dương những nhân tố điển hình tiên tiến đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, công tác và học tập; nêu gương “người tốt, việc tốt” qua các phong trào thi đua. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên, CNVCLĐ nhân dịp mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018 với tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, thăm hỏi tặng quà, trao nhà “Mái ấm công đoàn”, tổ chức “Tết sum vầy”; tổ chức công đoàn đề xuất với người sử dụng lao động về chế độ tiền lương, tiền thưởng tết, hỗ trợ mua vé tàu, xe ở xa về quê đón Tết, nhằm động viên về tinh thần và vật chất để đoàn viên, CNVCLĐ vui Xuân, đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm.

Trường Hải

 


Số lượt người xem: 200 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày
THƯ MỜI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2018
Được sự thống nhất của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bạc Liêu quyết định tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ tỉnh Bạc Liêu năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và một số nội dung quan trọng khác. Với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:
  Thư mời Hội nghị trực tuyến Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII
  Thư mời dự Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023